Premiedifferentiatie WW per 2020

In de Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab) wordt per 1 januari 2020 geregeld dat de sectorpremies en de uniforme premie Algemene Werkloosheidsfonds (AWf) voor de WW worden afgeschaft en worden vervangen door één gedifferentieerde WW-premie ten gunste van het AWf. In de nieuwe systematiek zullen daarom alle WW-uitkeringslasten en alle premieopbrengsten (dus van zowel de hoge als de lage premie) lopen via het AWf.


Hier wordt de hoogte van de premie niet meer bepaald door de mate van werkloosheid in de sector, maar van de aard van het contract. Vanaf 2020 worden er twee WW-premiepercentages geïntroduceerd namelijk de HOGE en LAGE WW-premie. We werkgever wordt tevens verplicht om per 2020 of er sprake is va een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, of er wel of geen sprake is van een oproepovereenkomst en of de arbeidsovereenkomst schriftelijk is overeengekomen.

De LAGE WW-premie is van toepassing als:
Werknemers die werkzaam zijn op basis van een vast contract. Dat wil zeggen een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die geen oproepovereenkomst is. Is er geen schriftelijke arbeidsovereenkomst dan bepaalt de werkgever de HOGE WW-premie.

Uitzonderingen waarvoor toch een LAGE WW-premie van toepassing zal zijn:

  • BBL-leerling met arbeidsovereenkomst;
  • Indien er een arbeidsovereenkomst is gesloten met een werknemer jonger dan 21 jaar die maximaal 48 uur per aangiftetijdvak van 4 weken of 52 uur per aangiftetijdvak van een kalendermaand verloond heeft gekregen (maximaal 12 uur per week);
  • De werkgever betaalt over uitkeringen op grond van de werknemersverzekeringen (WW, ZW, WIA, WAO, WAZO).


Nieuw is de WW-premiedifferentiatie niet

In de sectoren agrarisch bedrijf, bouwbedrijf, culturele instellingen, horeca algemeen en het schildersbedrijf wordt al gebruik gemaakt van twee verschillende sectorpremies. Hier vindt differentiatie plaats doordat er veel seizoenswerk plaatsvindt.


Vaststelling WW-premiepercentage

Het totaal aan op te halen WW-premies wordt jaarlijks vastgesteld door de minister van SZW. Het totaal aan op te halen premies wordt verdeeld over de loonsom van de vaste en tijdelijke contracten, met een premieverschil van 5 procentpunt. Met dit verschil wordt tot uitdrukking gebracht dat de WW-schadelast van flexibele contracten circa 2,5 à 3 keer groter is dan van vaste contracten. De hoge en lage WW-premie komen beide ten bate van het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf).

De WW-premie is volgens het kennisdocument premiedifferentiatie WW niet lastendekkend.

Vaststelling én bekendmaking van de premiespercentages voor 2020 vindt plaats in november 2019.


Verwerking van de WW-premie in de loonaangifte

In de loonaangifte geven werkgevers op de juiste wijze aan of sprake is van de lage of de hoge WW-premie. De situatie op de eerste dag van het aangiftetijdvak geldt als peildatum waarvan werkgevers uitgaan bij het bepalen of de lage of hoge WW-premie is verschuldigd. Die premie geldt dan voor het gehele aangiftetijdvak. In de loonaangifte komen een aantal nieuwe rubrieken in het kader van de Wab zoals ‘aanwas in het cumulatieve premieloon AWf laag’, ‘aanwas in het cumulatieve premieloon AWf hoog’, ‘aanwas in het cumulatieve premieloon AWf herzien’, ‘premie AWf laag’, ‘premie AWf hoog’ en ‘premie AWf herzien’. In de loonaangifte vult de werkgever de van toepassing zijnde rubrieken in.

 

Bron en meer informatie: Rijksoverheid – Kennisdocument WW-premiedifferentiatie


Gerelateerde dienstverlening Classen Consultancy:
Duurzame Inzetbaarheid / Verlagen van verzuimkosten / Uitvoering Sociale Zekerheid / ZW & WGA eigenrisicodragen


Waarmee kan Classen Consultancy u van dienst zijn?


Neem contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06 - 29 12 43 34 zodat we samen kunnen kijken wat Classen Consultancy voor u kan betekenen.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contact gegevens

Classen Consultancy BV

Bezoek en postadres:
Van Laerstraat 21
5921 JG Venlo

E-mail info@classenconsultancy.nl
Website www.classenconsultancy.nl

Kamer van Koophandel 72624159

BTW NL 859178043B01

Social Media

Twitter
Facebook
Google+
LinkedIn

 

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 18:00 uur.

 

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Classen Consultancy zijn hier te downloaden.

 

Privacy statement

In het privacystatement van Classen Consultancy is vastgelegd hoe wij, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, omgaan met de verwerking van persoonsgegevens.