Premiedifferentiatie naar grootte werkgever: Aof-premie

Momenteel betalen werkgevers nog een basispremie voor het arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Per 1 januari 2022 is het voornemen dit aan te passen naar een gedifferentieerde Aof-premie gebaseerd op de grootte van de werkgever. Oftewel: er zal worden gesproken van een kleine en een grote werkgever waarvan de grens wordt bepaald in het Besluit Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv). Hierin worden o.a. ook de grenzen voor de Werkhervattingskas (WHK) premie bepaald. Concreet betekent dit dat er twee categorieën zullen zijn:

1. Kleine werkgevers met een loonsom tot en met 25 maal het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer per jaar;
2. (Middel)grote werkgevers met een loonsom groter dan 25 maal het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer per jaar.

Bij de indeling naar grote van de werkgever voor een premiejaar zal worden gekeken naar het premieplichtige loon van de werkgever twee jaar eerder, oftewel T-2. Hier wordt aansluiting gezocht op de welbekende systematiek van de WHK.

Kleine werkgevers zullen in de praktijk minder Aof-premie (lage premie) betalen waarvan verwacht wordt dat de premie met 1 procentpunt zal dalen. (Middel)grote werkgevers zullen te maken kijken met een premie die iets zal toenemen (hoge premie) met circa 0,1 procentpunt. Het verschil tussen beide categorieën bedraagt dus 1,1 procentpunt. In het wetsvoorstel is verder opgenomen dat het verschil tussen de hoge en lage premie maximaal 2 procentpunt mag bedragen!

Voor een werkgever die actief is in verschillende sectoren wordt aansluiting gezocht bij de huidige methodiek van de WHK.

Het UWV en Belastingdienst hebben aangegeven dat de maatregel complex is. Per 1 januari 2022 zou de maatregel echter wel uitvoerbaar én handhaafbaar moeten zijn.

WHK-gevolgen
Met dit voornemen zou het tevens betekenen dat de grens tussen een kleine en middelgrote werkgever van 10 maal het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer per jaar, zoals nu van toepassing is, naar 25 maal het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer per jaar zal worden aangepast. Dit heeft weer mogelijk gevolgen voor werkgevers die mogelijk met een relatief laag premieplichtig loon eigenrisicodrager zijn voor de Ziektewet en/of de Werkhervattingsregeling Gedeelte Arbeidsgeschikten (WGA).

De gedachte is om kleine werkgevers tegemoet te komen zodat men in staat is een goede verzuimvoorziening, zoals bijvoorbeeld de MKB-verzuimontzorgverzekering, aan te trekken. Dit zou dan weer zorgdragen aan een afname van de knelpunten die werkgevers ervaren zoals de wet-/regelgeving, kosten en plichten omtrent ziekteverzuim.

Ieder jaar ontvangen werkgevers een mededeling/beschikking inzake vaststelling van de WHK-premie voor het nieuwe jaar. Inzake de Aof-premie zal het UWV bepalen in welke categorie de werkgever hoort. Vervolgens zal de Belastingdienst een mededeling/beschikking WHK aan de werkgever verstrekken met daarop de mededeling of betreffende werkgever voor de Aof-premie klein of (middel)groot is.

We zullen de berichtgevingen omtrent de Aof-premie voor jullie blijven volgen.

Bronnen: Officiëlebekendmakingen.nl, Eerste Kamer, Staatsblad 2021 102, kamerstuk 35556


Gerelateerde dienstverlening Classen Consultancy:
Duurzame Inzetbaarheid / Verlagen van verzuimkosten / Uitvoering Sociale Zekerheid / ZW & WGA eigenrisicodragen


Waarmee kan Classen Consultancy u van dienst zijn? 


Neem contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06 - 29 12 43 34 zodat we samen kunnen kijken wat Classen Consultancy voor u kan betekenen.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contact gegevens

Classen Consultancy BV

Bezoek en postadres:
Van Laerstraat 21
5921 JG Venlo

E-mail info@classenconsultancy.nl
Website www.classenconsultancy.nl

Kamer van Koophandel 72624159

BTW NL 859178043B01

Social Media

Twitter
Facebook
Google+
LinkedIn

 

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 18:00 uur.

 

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Classen Consultancy zijn hier te downloaden.

 

Privacy statement

In het privacystatement van Classen Consultancy is vastgelegd hoe wij, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, omgaan met de verwerking van persoonsgegevens.