SER-advies juni 2021

Op 2 juni 2021 heeft de Sociaal Economische Raad (SER) het rapport “Zekerheid voor mensen, in wendbare economie en herstel van de samenleving” uitgebracht. In dit adviesontwerp 21/08 worden, in het verlengde van eerdere rapportages van de WRR en Borstlap, aanbevelingen voor de middellange termijn gedaan (2021-2025) op de volgende drie terreinen:

  1. Arbeidsmarkt, inkomensbeleid en gelijke kansen;
  2. Investeren in brede welvaart, publieke sector en toekomstig verdienvermogen;
  3. Budgettair beleid.

Als we specifiek kijken naar het onderdeel ziekte en arbeidsongeschiktheid dan kunnen e de volgende voorstellen terugvinden:

Loondoorbetalingsplicht
Er wordt in het rapport uitgegaan van een tweede jaar van loondoorbetalingsplicht voor de werkgever. In andere publicaties wordt nog gesproken over een mogelijk einde van de loondoorbetalingsplicht voor het tweede ziektejaar.

De sporen binnen het ziekteverzuim
Hierin wordt een voorstel gedaan om een vroege keuze binnen de sporen, Spoor I en Spoor II, beter te faciliteren. Er wordt vanuit gegaan dat werknemer en werkgevers bij een vroege keuze voor een van de betreffende sporen beter in staat worden gesteld om blijvende arbeidsongeschiktheid te verminderen.

Verbetering positie 35-minners?
Om de positie van 35-minners te verbeteren wordt er voorgesteld om de WIA-drempel te verlagen van 35% naar de oude “WAO” grens van 15%. Zodoende hoopt men dat de inkomenspositie van mensen die geen werk én geen WIA-uitkering hebben te verbeteren. Dit voorstel past dan weer in het oordeel van de ILO (ILO-verdrag 121) die eerder in 2011 al vaststelde dat de WIA-drempel met 35% te hoog zou zijn.

Financiering WGA
Ja, daar is hij weer! Er wordt voorgesteld om de financiering van de WGA via de werkhervattingskas (WHK) (weer) te verkorten van 10 naar 5 jaar. Dus de duur van toerekening van WGA-schadelast zou dan worden verkort van 10 naar 5 jaar. In een eerder regeerakkoord werd hier al over gesproken en is uiteindelijk van tafel geveegd.

Tot slot wordt er aangegeven dat het wenselijk is dat het arbeidsongeschiktheidspercentage moet worden vastgesteld op basis van een realistische toets. Er dient dus reëel te worden gekeken naar functies die voor de werkende uitvoerbaar zijn in plaatst van naar theoretische mogelijkheden die in de praktijk niet blijken te bestaan.

Al met al staan er in betreffende rapportage interessante zaken die de komende periode weer genoeg stof voor debat zullen opleveren. Of het nieuw te vormen kabinet hiervan al zaken gaat overnemen is nu nog niet helder te duiden. Wel kunnen er genoeg vragen worden gesteld over de financierbaarheid van zaken in het licht van de post-corona-pandemie en de vele macro economische ontwikkelingen waarmee we allemaal te maken krijgen.

Wij blijven de ontwikkelingen op met name het sociaalrechtelijk aspect voor u volgen maar saai zal het de komende jaren zeker niet worden.

Bron: SER


Gerelateerde dienstverlening Classen Consultancy:
Duurzame Inzetbaarheid / Verlagen van verzuimkosten / Uitvoering Sociale Zekerheid / ZW & WGA eigenrisicodragen


Waarmee kan Classen Consultancy u van dienst zijn? 


Neem contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06 - 29 12 43 34 zodat we samen kunnen kijken wat Classen Consultancy voor u kan betekenen.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contact gegevens

Classen Consultancy BV

Bezoek en postadres:
Van Laerstraat 21
5921 JG Venlo

E-mail info@classenconsultancy.nl
Website www.classenconsultancy.nl

Kamer van Koophandel 72624159

BTW NL 859178043B01

Social Media

Twitter
Facebook
Google+
LinkedIn

 

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 18:00 uur.

 

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Classen Consultancy zijn hier te downloaden.

 

Privacy statement

In het privacystatement van Classen Consultancy is vastgelegd hoe wij, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, omgaan met de verwerking van persoonsgegevens.