Controle van de WHK-beschikking 2022

Zoals ieder jaar heeft ook nu weer de Belastingdienst de beschikking gedifferentieerde premie werkhervattingskas (WHK) naar de werkgevers gezonden. In deze beschikking staat vermeld welke WHK-premiepercentage u als werkgever per 1 januari 2022 gaat betalen voor de gedifferentieerde WGA- en ZW-premies. De premie is gebaseerd op de WGA- en Ziektewetuitkeringen van (ex)werknemers uit het jaar 2020 (het T-2 principe genoemd).


Waarom is een controle belangrijk?

De grondslagen voor de WHK-beschikking blijken in de praktijk foutgevoelig. Daarom is het van belang de WHK-beschikking te controleren op correctheid. Hierbeneden een aantal belangrijke controlepunten:

 • Kloppen de toegerekende uitkeringslasten ZW en WGA?
 • Kloppen de weergegeven premielonen?
 • Is de aangegeven sectorindeling correct?
 • Kloppen alle administratieve zaken zoals BSN-nummers
 • Wordt er rekening gehouden met het feit dat de werkgever ZW- en/of WGA- eigenrisicodrager is?
 • Ook een overgang van de onderneming door fusie of (administratieve) splitsing kunnen fouten in de hand spelen
 • Wordt de opslag/korting op basis van de correcte parameters berekend?

Classen Consultancy - Bron PiXaBay

 Belang van een controle

 • Het kan om veel geld gaan! Het financieel belang van een correcte uitvoering van de controle is groot;

 • Geeft inzage in de toerekenbare dossiers wat weer een voordeel heeft bij o.a. ZW-/WGA-eigenrsicodragen;

 • In de praktijk worden er regelmaat onjuistheden aangetroffen;

 • Advies op basis van de uitgevoerde controle ter beheersing van ZW-/WGA-schadelasten.

Classen Consultancy is gespecialiseerd in deze complexe materie en ondersteunt werkgevers bij de controle, uitvraag van specificatie(s) ZW-/WGA-lasten én uitvoering van een (mogelijke) bezwaarprocedure/correctie.


Termijn

Als werkgever heeft u (slechts) zes weken na dagtekening van de WHK-beschikking de tijd om bezwaar in te dienen!

Onderneem dus tijdig actie en schakel een specialist in. Laat een eerste controle kosteloos door Classen Consultancy uitvoeren.

Wij vertellen u graag hoe wij voor u te werk gaan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel direct met 06-29124334.


Gerelateerde dienstverlening Classen Consultancy:
Duurzame Inzetbaarheid / Verlagen van verzuimkosten / Uitvoering Sociale Zekerheid / ZW & WGA eigenrisicodragen

Laat Classen Consultancy transparant de WHK-controle uitvoeren 


Neem contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06 - 29 12 43 34 zodat we samen kunnen kijken wat Classen Consultancy voor u kan betekenen.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn