Coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’

Vandaag is het coalitieakkoord tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie gepresenteerd met de titel 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst'.

Uiteraard hebben we met interesse het akkoord gelezen op de onderdelen sociale zekerheid en inzetbaarheid. Natuurlijk is het de vraag wat er in de praktijk daadwerkelijk van terecht gaat komen maar het is zeker interessant om de intenties terug te lezen. Als leidraad voor de inrichting van de arbeidsmarkt van de toekomst is het eindrapport van commissie Regulering van Werk (Borstlap) en het hoofdstuk “Arbeidsmarkt, inkomensverdeling en gelijke kansen” uit het SER MLT-advies genomen. Onderstaand een aantal noemenswaardige zaken:

  • Verkleinen verschillen tussen vast en flex: in lijn met het SER MLT-advies worden oproep-, uitzend- en tijdelijke arbeidscontracten beter gereguleerd. Om de interne flexibiliteit en wendbaarheid van bedrijven te vergroten wordt in overleg met de sociale partners een budgettair neutrale deeltijd-WW uitgewerkt, met oog voor uitvoerbaarheid en betaalbaarheid;
  • Werken wordt lonender en de armoedeval verkleind: minimumloon op van basis van de 36-ruige werkweek en het stapsgewijs verhogen van het minimumloon 7,5% waarbij de koppeling met uitkeringen in stand wordt gehouden;
  • Er komt, zoals al meerdere malen aangegeven, een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen (herleving van de WAZ?!);
  • Meer mensen naar werk begeleiden: dit met de sociale partners, gemeenten en het UWV;
  • Bevordering permanente scholing via leerrechten: in overleg met sociale partners wordt de beëindiging van de arbeidsovereenkomst via een van-werk-naar-werk-route uit het MLT- advies nader uitgewerkt;
  • Maatregelen om de arbeidsparticipatie en positie van arbeidsongeschikten te verbeteren: onderzoek/overleg met de sociale partners- hoe ‘hardheden’ in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) hervormd kunnen worden met oog voor uitvoerbaarheid, betaalbaarheid en uitlegbaarheid;
  • Loondoorbetaling bij ziekte: bij ziekte is de inzet primair gericht op herstel en terugkeer van de werknemer. Om de loondoorbetaling bij ziekte te verbeteren, richt de re-integratie zich in het tweede jaar -in lijn met het SER-advies- in principe op het tweede spoor, waarbij de instroom in de WIA zoveel mogelijk wordt beperkt;
  • Preventie, sport en bewegen: meer aandacht voor preventie en een gezonde levensstijl van jongs af aan. Kinderen die ongezond opgroeien staan veelal op een achterstand. Er wordt ingezet op de onderdelen van het Preventieakkoord, met als doel een gezonde generatie in 2040 met een focus op de jeugd door sport, voeding en bewegen;
  • Stimulatie van sport en bewegen in het kader van het bevorderen van de gezondheid. Bij de sportvereniging begint een gezond leven. Daarom gaat men sportverenigingen helpen om straks klaar te staan voor Nederlanders om die weer aan het sporten te krijgen;
  • Het Preventieakkoord wordt verbreed met mentale weerbaarheid.

Al met al vinden we al een aantal zaken uit Borstlap terug in het akkoord. Alleen de omschrijvingen zijn (erg) kort en bondig en daarnaast had er meer ambitie verwacht mogen worden?

We zullen zien wat er van alle voornemens terecht zal komen aankomende regeerperiode. We blijven het volgen! 

Bron: Kabinetsformatie


Gerelateerde dienstverlening Classen Consultancy:
Duurzame Inzetbaarheid / Verlagen van verzuimkosten / Uitvoering Sociale Zekerheid / ZW & WGA eigenrisicodragen

Laat Classen Consultancy transparant de WHK-controle uitvoeren 


Neem contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06 - 29 12 43 34 zodat we samen kunnen kijken wat Classen Consultancy voor u kan betekenen.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contact gegevens

Classen Consultancy BV

Bezoek en postadres:
Van Laerstraat 21
5921 JG Venlo

E-mail info@classenconsultancy.nl
Website www.classenconsultancy.nl

Kamer van Koophandel 72624159

BTW NL 859178043B01

Social Media

Twitter
Facebook
Google+
LinkedIn

 

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 18:00 uur.

 

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Classen Consultancy zijn hier te downloaden.

 

Privacy statement

In het privacystatement van Classen Consultancy is vastgelegd hoe wij, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, omgaan met de verwerking van persoonsgegevens.