Toon # 
Titel Publicatiedatum Hits
Weigering ziekmelding werkgever, werknemer moet zelf bedrijfsarts inschakelen 21 september 2014 2788
Afwijzing aanvraag voor IVA uitkering 18 september 2014 2212
Werk centraal in begroting SZW 2015 17 september 2014 1973
Maatschappelijke aanvaardbaarheid kantonrechtersformule 13 september 2014 2121
Ontwikkeling van het duale stelsel 05 september 2014 1994
Max. en min. hoogte van de individuele werkgeverspremies WHK 04 september 2014 2249
WGA percentages en correctiefactor 03 september 2014 2008
Werkgevers en arbeidsongeschiktheid 02 september 2014 2523
Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2015 01 september 2014 2970
WIA uitkering op goede gronden geweigerd 30 augustus 2014 2163
Beëindiging en terugvordering bijstaand ivm het voeren van een gezamenlijke huishouding 29 augustus 2014 2098
Gevolg invoering Wet ULB voor de WIA uitkering 27 augustus 2014 2064
Significante stijging ziektewetuitkeringen uitzendkrachten? 26 augustus 2014 2065
Controleerbaarheid van toepassing zijnde CAO 25 augustus 2014 2073
Loonsanctie versus bevredigende re-integratieinspanningen 25 augustus 2014 2359
Werkgeversverzoek ontbinding overeenkomst met AO werkneemster 22 augustus 2014 2034
Informatieverstrekking en omgang privacy gevoelige gegevens door het UWV 22 augustus 2014 1971
Financiële dienstverlening Sectorbeschrijving 2014 09 augustus 2014 2283
Werkgever verantwoordelijk voor te lage WIA-uitkering 30 juli 2014 2117
Onderzoek melding beroepsziekten 29 juli 2014 2104

Contact gegevens

Classen Consultancy BV

Bezoek en postadres:
Van Laerstraat 21
5921 JG Venlo

E-mail info@classenconsultancy.nl
Website www.classenconsultancy.nl

Kamer van Koophandel 72624159

BTW NL 859178043B01

Social Media

Twitter
Facebook
Google+
LinkedIn

 

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 18:00 uur.

 

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Classen Consultancy zijn hier te downloaden.

 

Privacy statement

In het privacystatement van Classen Consultancy is vastgelegd hoe wij, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, omgaan met de verwerking van persoonsgegevens.