Toon # 
Titel Publicatiedatum Hits
Lezenswaardig: War for Wajong 01 oktober 2014 2725
Aan de slag met de Quotumwetgeving 29 september 2014 2801
Correctie diff. premie WGA en naheffing. Inspecteur niet bevoegd. 24 september 2014 3235
SER stelt advies over arbeidsgerelateerde zorg vast 23 september 2014 2502
Weigering ziekmelding werkgever, werknemer moet zelf bedrijfsarts inschakelen 21 september 2014 3382
Afwijzing aanvraag voor IVA uitkering 18 september 2014 2861
Werk centraal in begroting SZW 2015 17 september 2014 2558
Maatschappelijke aanvaardbaarheid kantonrechtersformule 13 september 2014 2680
Ontwikkeling van het duale stelsel 05 september 2014 2585
Max. en min. hoogte van de individuele werkgeverspremies WHK 04 september 2014 2873
WGA percentages en correctiefactor 03 september 2014 2597
Werkgevers en arbeidsongeschiktheid 02 september 2014 3115
Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2015 01 september 2014 3658
WIA uitkering op goede gronden geweigerd 30 augustus 2014 2821
Beƫindiging en terugvordering bijstaand ivm het voeren van een gezamenlijke huishouding 29 augustus 2014 2661
Gevolg invoering Wet ULB voor de WIA uitkering 27 augustus 2014 2673
Significante stijging ziektewetuitkeringen uitzendkrachten? 26 augustus 2014 2628
Controleerbaarheid van toepassing zijnde CAO 25 augustus 2014 2697
Loonsanctie versus bevredigende re-integratieinspanningen 25 augustus 2014 2932
Werkgeversverzoek ontbinding overeenkomst met AO werkneemster 22 augustus 2014 2608

Contact gegevens

Classen Consultancy BV

Bezoek en postadres:
Van Laerstraat 21
5921 JG Venlo

E-mail info@classenconsultancy.nl
Website www.classenconsultancy.nl

Kamer van Koophandel 72624159

BTW NL 859178043B01

Social Media

Twitter
Facebook
Google+
LinkedIn

 

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 18:00 uur.

 

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Classen Consultancy zijn hier te downloaden.

 

Privacy statement

In het privacystatement van Classen Consultancy is vastgelegd hoe wij, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, omgaan met de verwerking van persoonsgegevens.